Tired of ads? Upgrade to paid account and never see ads again!
Slayt ile Sunum Hazırlama
slyttci1
Etkili sunum teknikleri arasında bulunan Slayt ile sunum yapma bir öğrenim aracı olarak kullanılmaktadır. Toplantılarda, seminerlerde ve konferanslarda işitsel iletişimin yanında görsel iletişim içinde faydalanılır. Slayt hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Sunum yapılacak hedef kitleye uygun bir tasarım olmalıdır. Arka plan doğru seçilmeli zemin rengi koyu, yazılar açık veya koyu anlaşılır ifade edilmelidir.

Grafikler, resimler veya fotoğraflar net olmalı arka plana uygun yerleştirilmelidir. Resim, video ve buna benzer eklentiler slayt verimliliği açısından önemlidir. Hedef kitleyi sunumunuza olan dikkatinin dağılmasını önlersiniz. Font (yazı tipi), yazı karakteri büyüklüğü uygun seçilmeli vurgulanmak istenilen noktalarda harflerin boyutu, rengi, altı çizgili ve buna benzer detaylar eklenmelidir. Eğer hepsine bu vurgular yapılırsa göz yanılgısına sebep olunur. Başlıklar için genelde 44 boyutu, alt başlıklar için 32, metin için 28 tercih edilir. Önemli olan tüm slaytlarda aynı yazı biçimini tercih etmenizdir. Anlatılmak istenilen net, hatta karşılaştırılmalı tablo, paragraf bölünmeden aynı ekranda bitirilmelidir. Yazım kurallarına uyulması sunuma verilen önemi gösterir.

You are viewing slyttci1